Informační systém QI Informační systém QI

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Školní zvonek

Tento produkt je určen do škol, kde jsou ještě klasické elektrické zvonky a k jejich spínání slouží analogové hodiny, které se musí pravidelně seřizovat a i tak jsou poměrně nepřesné. Vlastně se jedná o digitální náhradu těchto hodin. Hlavní výhodou je, že se nemusí měnit zvonky po celé škole a hlavně rozvody k nim. Na našich digitálních hodinách je displej s přesným časem, LED diody ukazující den v týdnu, vypínač pro odstavení zvonění a konektor pro nastavení. Programování (tedy nastavení - kdy má zvonit) se provádí z počítače přes sériový kabel, pomocí jednoduchého programu pro Windows. Systém automaticky synchronizuje čas s atomovými hodinami pomocí radiových vln vysílaných po celé Evropě (DCF77).