Bezpečná firma Bezpečná firma

Bezpečná firma

Případová studie analýzy rizik
informační bezpečnosti
Dovědět se více

Bezpečná firma

Případová studie analýzy rizik
informační bezpečnosti
Dovědět se více

Síť malé a střední firmy

V dnešní době se již téměř žádná firma neobejde bez počítačů a služeb počítačové sítě. Ke každodenní činnosti i malá firma potřebuje zajistit provoz podnikového informačního systému, zajistit sdílení informací (souborů) mezi členy týmu a společnosti a pro komunikaci s partnery potřebuje bezproblémový chod emailu. To vše potřebuje zajistit efektivně a bezpečně. Dnes k těmto základním požadavkům přibývají další, jako je vzdálený přístup k datům i mimo síť společnosti přes Internet či synchronizace emailů a kontaktů s telefonem. I v případě malé společnosti lze tyto potřeby zajistit na vysoké úrovni za pomoci jim dostupných technologií.

Na základě našich zkušeností s návrhem, implementací a provozem většího množství sítí tohoto typu u různých klientů si Vám dovolujeme představit návrh, jak takovouto síť postavit. Využitím standardizovaného návrhu a jeho případným uzpůsobením specifickým požadavkům, dosáhneme minimalizace rizika špatné implementace, zjednodušíme (a tím i zlevníme) následnou údržbu navrženého systému. Zvolením standardizovaného a průhledného řešení se také usnadňuje zastupitelnost, případně výměna správce sítě. V případě realizace individuálně navrženého systému totiž vzniká větší či menší závislost na osobě, která systém realizovala. V případě potřeby jeho zastoupení či nahrazení totiž jiná osoba musí nejprve pochopit filozofii systému a i tak hrozí, že některé nedokumentované záležitosti neodhalí.

Základem našeho řešení je systém Small Business Server od společnosti Microsoft. Tento systém v sobě zahrnuje serverový operační systém MS Windows Server, emailový systém MS Exchange, portál MS SharePoint a dle edice i databázový server MS SQL, který je možné v případě menších požadavků nahradit bezplatným systémem MS SQL Express. Pro pohodlnou vzdálenou práci s programy a daty i po pomalé lince doplňujeme tento server druhým, který pak slouží jako terminálový server. Na tento server se pak uživatelé připojují pomocí Vzdálené plochy a pracují na něm stejně, jako kdyby byli v kanceláři. Toto se hodí i v případě, kdy společnost má několik poboček. Pracovníci ze vzdálených poboček pak také pracují na terminálovém serveru, čímž se šetří požadovaná rychlost linek pro připojení k Internetu. Hlavní SBS Server i Terminálový server je možné provozovat na jediném fyzickém serveru za využití virtualizační technologie. V tomto případě je vhodné využít technologii MS Hyper-V, jejíž licence je součástí serverového operačního systému MS Windows.

MS Exchange je groupwarový systém, který v sobě zahrnuje emailový server, správu kontaktů, kalendářů, a to včetně možnosti spolupráce skupin, možnosti sdílení kontaktů a kalendářů v rámci celé firmy (například kalendář obsazení zasedací místnosti) nebo jen vybraným osobám (například zpřístupnění kalendáře manežera jeho asistentce). Systém také zahrnuje další různé nástroje, například vyhledávání volného času v kalendářích účastníků při plánování společné schůzky. Jako klientský program se využívá známý MS Outlook, ale systém poskytuje i velice kvalitní webové rozhraní a umožňuje snadnou synchronizaci s téměř jakýmkoliv telefonem nebo tabletem. Díky tomu budete mít i na cestách přehled o emailech, uvidíte na telefonu do svého kalendáře a budete mít jeden seznam kontaktů, který se Vám bude automaticky zálohovat na server a tak o ně nepřijdete ani v případě ztráty nebo poškození Vašeho telefonu.

Mezi další a spíše samozřejmé služby systému patří sdílení souborů mezi počítači s možností definice detailních přístupových práv (kdo co na serveru vidí, zda může daný soubor jen číst nebo i upravovat), zálohování serveru se zachováním historie, nastavení centrálních politik pro jednotlivé počítače nebo centrální správa a kontrola aktualizací.

Připojení Vaší sítě k Internetu představuje určité bezpečnostní riziko. Pro eliminaci tohoto rizika využíváme UTM Firewally FortiGate společnosti Fortinet, jednoho z hlavních lídrů trhu. Toto zařízení v sobě kombinuje funkce několika různých boxů, jako je router, antivirová, antimalware a antispamová kontrola, IPS/IDS, kontrolu na úrovni aplikací, a také zajišťuje bezpečný a šifrovaný přístup do vnitřní sítě z Internetu nebo propojení poboček (VPN). Další funkcí tohoto zařízení je webfilter, díky kterému můžete zakázat přístup k vybraným kategoriím stránek (například zakázat přístup k sociálním sítím, materiálům pro dospělé apod.), a to buď všem, nebo jen vybraným pracovníkům.

Pro propojení jednotlivých počítačů do sítě používáme prověřené produkty HP ProCurve. Standardem je v dnešní době gigabitová rychlost. Mezi další běžně požadované funkce sítě je možnost připojení notebooků, tabletů a telefonů do sítě prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě. V rámci dobrého přístupu ke klientovi je dnes samozřejmostí umožnit mu připojení k Internetu ve Vaší kanceláři pomocí WiFi. V tomto případě je potřeba zajistit oddělení bezdrátové sítě pro zaměstnance s přístupem k interním zdrojům od bezdrátové sítě pro návštěvníky, kteří mají mít přístup pouze do Internetu. Při správné volbě přístupového bodu, přepínače a v kombinaci s FortiGate je možné toto bezpečně realizovat.

Jak vidíte z výše uvedeného textu, dnes je reálné tyto standardní záležitosti ve větších společnostech realizovat i v případě menších společností. Při využití standardních nástrojů je implementace dostupná i pro střední a malé společnosti. V případě zájmu o více informací a konkretizovaného návrhu nás neváhejte kontaktovat.