Informační systém QI Informační systém QI

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Síť malé a střední firmy

V dnešní době se již téměř žádná firma neobejde bez počítačů a služeb počítačové sítě. Ke každodenní činnosti i malá firma potřebuje zajistit provoz podnikového informačního systému, zajistit sdílení informací (souborů) mezi členy týmu a společnosti a pro komunikaci s partnery potřebuje bezproblémový chod emailu. To vše potřebuje zajistit efektivně a bezpečně. Dnes k těmto základním požadavkům přibývají další, jako je vzdálený přístup k datům i mimo síť společnosti přes Internet či synchronizace emailů a kontaktů s telefonem. I v případě malé společnosti lze tyto potřeby zajistit na vysoké úrovni za pomoci jim dostupných technologií.

Na základě našich zkušeností s návrhem, implementací a provozem většího množství sítí tohoto typu u různých klientů si Vám dovolujeme představit návrh, jak takovouto síť postavit. Využitím standardizovaného návrhu a jeho případným uzpůsobením specifickým požadavkům, dosáhneme minimalizace rizika špatné implementace, zjednodušíme (a tím i zlevníme) následnou údržbu navrženého systému. Zvolením standardizovaného a průhledného řešení se také usnadňuje zastupitelnost, případně výměna správce sítě. V případě realizace individuálně navrženého systému totiž vzniká větší či menší závislost na osobě, která systém realizovala. V případě potřeby jeho zastoupení či nahrazení totiž jiná osoba musí nejprve pochopit filozofii systému a i tak hrozí, že některé nedokumentované záležitosti neodhalí.

Základem našeho řešení je systém Small Business Server od společnosti Microsoft. Tento systém v sobě zahrnuje serverový operační systém MS Windows Server, emailový systém MS Exchange, portál MS SharePoint a dle edice i databázový server MS SQL, který je možné v případě menších požadavků nahradit bezplatným systémem MS SQL Express. Pro pohodlnou vzdálenou práci s programy a daty i po pomalé lince doplňujeme tento server druhým, který pak slouží jako terminálový server. Na tento server se pak uživatelé připojují pomocí Vzdálené plochy a pracují na něm stejně, jako kdyby byli v kanceláři. Toto se hodí i v případě, kdy společnost má několik poboček. Pracovníci ze vzdálených poboček pak také pracují na terminálovém serveru, čímž se šetří požadovaná rychlost linek pro připojení k Internetu. Hlavní SBS Server i Terminálový server je možné provozovat na jediném fyzickém serveru za využití virtualizační technologie. V tomto případě je vhodné využít technologii MS Hyper-V, jejíž licence je součástí serverového operačního systému MS Windows.

MS Exchange je groupwarový systém, který v sobě zahrnuje emailový server, správu kontaktů, kalendářů, a to včetně možnosti spolupráce skupin, možnosti sdílení kontaktů a kalendářů v rámci celé firmy (například kalendář obsazení zasedací místnosti) nebo jen vybraným osobám (například zpřístupnění kalendáře manežera jeho asistentce). Systém také zahrnuje další různé nástroje, například vyhledávání volného času v kalendářích účastníků při plánování společné schůzky. Jako klientský program se využívá známý MS Outlook, ale systém poskytuje i velice kvalitní webové rozhraní a umožňuje snadnou synchronizaci s téměř jakýmkoliv telefonem nebo tabletem. Díky tomu budete mít i na cestách přehled o emailech, uvidíte na telefonu do svého kalendáře a budete mít jeden seznam kontaktů, který se Vám bude automaticky zálohovat na server a tak o ně nepřijdete ani v případě ztráty nebo poškození Vašeho telefonu.

Mezi další a spíše samozřejmé služby systému patří sdílení souborů mezi počítači s možností definice detailních přístupových práv (kdo co na serveru vidí, zda může daný soubor jen číst nebo i upravovat), zálohování serveru se zachováním historie, nastavení centrálních politik pro jednotlivé počítače nebo centrální správa a kontrola aktualizací.

Připojení Vaší sítě k Internetu představuje určité bezpečnostní riziko. Pro eliminaci tohoto rizika využíváme UTM Firewally FortiGate společnosti Fortinet, jednoho z hlavních lídrů trhu. Toto zařízení v sobě kombinuje funkce několika různých boxů, jako je router, antivirová, antimalware a antispamová kontrola, IPS/IDS, kontrolu na úrovni aplikací, a také zajišťuje bezpečný a šifrovaný přístup do vnitřní sítě z Internetu nebo propojení poboček (VPN). Další funkcí tohoto zařízení je webfilter, díky kterému můžete zakázat přístup k vybraným kategoriím stránek (například zakázat přístup k sociálním sítím, materiálům pro dospělé apod.), a to buď všem, nebo jen vybraným pracovníkům.

Pro propojení jednotlivých počítačů do sítě používáme prověřené produkty HP ProCurve. Standardem je v dnešní době gigabitová rychlost. Mezi další běžně požadované funkce sítě je možnost připojení notebooků, tabletů a telefonů do sítě prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě. V rámci dobrého přístupu ke klientovi je dnes samozřejmostí umožnit mu připojení k Internetu ve Vaší kanceláři pomocí WiFi. V tomto případě je potřeba zajistit oddělení bezdrátové sítě pro zaměstnance s přístupem k interním zdrojům od bezdrátové sítě pro návštěvníky, kteří mají mít přístup pouze do Internetu. Při správné volbě přístupového bodu, přepínače a v kombinaci s FortiGate je možné toto bezpečně realizovat.

Jak vidíte z výše uvedeného textu, dnes je reálné tyto standardní záležitosti ve větších společnostech realizovat i v případě menších společností. Při využití standardních nástrojů je implementace dostupná i pro střední a malé společnosti. V případě zájmu o více informací a konkretizovaného návrhu nás neváhejte kontaktovat.