Informační systém QI Informační systém QI

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Informační systém QI

První elastický systém. Účinný software
pro každou firmu
Dovědět se více

Řešení pro školy

Naše společnost se věnuje informatice ve školství dlouhá léta. Jedna z provozoven naší firmy je přímo v budově Masarykovy střední školy chemické, čímž si udržujeme přehled o potřebách, zejména středních škol. Mezi naše zákazníky patří ale i několik základních a vyšších odborných škol. Dlouholeté zkušenosti máme rovněž s velmi rozšířeným systémem Bakaláři. Také Vám můžeme pomoci se zprovozněním e-learningových portálů (moodle), kvalifikovaně poradit s nákupem akademických licencí atd. Pro školní účely jsme dokonce vyvinuli i vlastní hardware. Celou naší nabídku služeb a produktů pro školství najdete v nabídce vlevo.