Bezpečná firma Bezpečná firma

Bezpečná firma

Případová studie analýzy rizik
informační bezpečnosti
Dovědět se více

Bezpečná firma

Případová studie analýzy rizik
informační bezpečnosti
Dovědět se více

HP Vám zaplatí upgrade na Windows 8

Citace z tiskové zprávy:

Každému zákazníkovi, který zakoupí od 1.9.2012 v ČR a SR vybraný počítač HP s operačním systémem Windows 7 a upgrade na Windows 8 Pro, zaplatí HP zpět částku 14,99€ (390 Kč)*.

Podmínky kampaně

Každý zákazník, který si v ČR a SR zakoupí touto kampaní podporovaný model počítače HP s operačním systémem Windows 7 a dále upgrade na Windows 8 Pro, má exkluzivní možnost požádat HP o vrácení částky za softwarový upgrade. Pevně stanovená částka je 14,99€ (390 Kč)*.

Zákazník zároveň musí splnit následující kritéria této kampaně:

A. Zakoupit nový počítač HP

s datem fakturace od 1.9.2012. Tato kampaň je platná do 31.12.2012 a vztahuje se na všechny nákupy realizované nejpozději k datu posledního dne kalendářního roku 2012. HP jako zadavatel kampaně si vyhrazuje právo toto kampaň kdykoli prodloužit či předčasně ukončit. Podmínky kampaně, včetně změn, budou vždy veřejně publikovány na oficiálních stránkách kampaně.

Tato kampaň se nevztahuje na modely některých počítačů HP, informujte se, zda se tato akce vztahuje na Vaše zařízení.

B. Zakoupit upgrade na Windows 8 Pro

na oficiálních stránkách společnosti Microsoft http://windowsupgradeoffer.com/. Tento upgrade bude dostupný okamžikem oficiálního uvedení Windows 8 Pro na český trh, tj. 26.10.2012. Do této doby se každý zájemce o nový operační systém může na stránkách předregistrovat. V okamžiku oficiálního spuštění kampaně společností Microsoft, získá zájemce potřebné údaje k platbě a způsobech, jak nejnovější platformu Win8 získat.

C. Zaregistrovat se na stránkách společnosti HP

www.hp.cz/win8 - vyplnit požadované údaje, doložit fakturu za nakoupený počítač HP a softwarový upgrade na Windows 8 Pro. Maximální lhůta stanovená pro registraci požadavku nesmí být více než 48 dní od data pořízení softwarového upgradu na Windows 8 Pro. Nejzašší datum pro zakoupení počítače HP a upgrade na Windows 8 je 31.12.2012. Nejpozději lze zaregistrovat žádost o zaplacení upgradu na Windows 8 Pro do 17.2.2013 a to na www.hp.cz/win8.

HP ověří, zda zákazník splnil všechny podmínky kampaně. Pokud ano, odešle HP smluvenou částku přímo na účet definovaný zákazníkem v dotazníku na stránkách www.hp.cz/win8. V případě nesprávného zadání, nesplnění požadavků kampaně, nebo nekompletních informací, nebude možné tuto smluvenou částku zákazníkovi uhradit.

Každý zákazník si v rámci jedné žádosti smí nárokovat vrácení částky 14,99€ (390 Kč)* pouze k jednomu nakoupenému PC a to pouze jako kompenzaci za zakoupený upgrade na Windows 8 Pro. Tato kampaň se nevztahuje na žádný jiný software. Zároveň jeden zákazník smí využít této speciální nabídky maximálně pro pět zakoupených počítačů HP.

Kompletní podmínky kampaně budou zveřejněny na oficiálních stránkách www.hp.cz/win8 od 1.10.2012. Registrace pro nárokování částky za upgrade bude možná na těchto stránkách od 26.10.2012.

*Cena v Kč je uvedena pro informativní účely, jediná závazná cena je 14,99€. Cena v Kč byla vypočtena s převodním kurzem 26 Kč za 1 EUR. Skutečná cena hrazená v Kč bude záviset na směnném kurzu banky, použité zákazníkem k úhradě ceny. 

Kategorie: